KUBĚNSKÝ, ARCHITEKTONICKÉ A EXPOZIČNÍ OSVĚTLENÍ

Architektonické a expoziční osvětlení

Zabýváme se kompletní realizací interiérového a exteriérového architektonického osvětlení. Převážně se zaměřením na výstavní expozice, sakrální architekturu, residence a komerční prostory.

Světlo bereme jako určitý nástroj, kterým dokážeme ovlivnit psychiku člověka, jeho pocity a vnímání okolního prostředí. Dokážeme Vás nasměrovat, umožnit Vám orientaci v prostoru, a v některých případech ovlivnit i Vaše rozhodování. Je to právě světlo, které dává různým prostorům neopakovatelnou individuální atmosféru, a proto bereme práci se světlem jako umění. Uvědomujeme si, že práce s ním je velice důležitá a citlivá.
Jelikož je světlo nedílnou součástí našeho života ve dne i v noci, chceme, aby v našich projektech na Vás působilo vždy příjemným a nerušeným dojmem.


Světlo je základ pro vizuální vnímání, je médiem, které není vidět, ale činí ostatní věci viditelné. Proto věci okolo nás vnímáme pouze až když se od nich světlo odrazí.

V přírodě je světlo důležitým prvkem, kterým měříme čas. Světlo vnáší rytmus do dne a určuje i koloběh ročních dob. V krátkosti můžeme říci, že světlo je více než médium, které nám umožní vnímat svět okolo nás.

-