Komerční /

Osvětlení obchodních prostor v našem pojetí není jen o kvantitativní hladině světla, ale hlavně o promyšleném světelném řešení. Světelným designem chceme podpořit vytváření zajímavých kontrastů, které jsou důležité pro upoutání pozornosti. Světlem je rovněž možné podpořit firemní identitu. Velký důraz klademe na minimalizace provozních nákladů, které jsme schopni díky používání vyspělých optických systémů, několikanásobně snížit oproti běžným řešením. Pokud se k návrhu prodejních prostor přistupuje zodpovědně, je možné díky různým způsobům světla nejen redukovat počty dosud použitých svítidel, ale také výsledné náklady na celý provoz osvětlovací soustavy.

Osvětlení restaurací a hotelů je vždy odvislé od stylu dané stavby a představ autora, či provozovatele. Ukážeme Vám určité možnosti a druhy světla, které ovlivňují vnímání prostoru a pocity, které mohou být i určující pro příjemné strávení večera v restauraci nebo pobytu v hotelovém zařízení. Je zde tolik různých návazností pro navození příjemné atmosféry, které s Vámi rádi probereme při osobním jednání. Světlem zde můžeme navigovat a rozdělit i určité funkční zóny dle jejich využití. Vždyť právě světlo modeluje prostor a ovlnivňuje naše pocity, aniž si to třeba uvědomujeme.


-