Kostely /

Osvětlení sakrálních staveb je velice specifickým oborem architektury. Právě zde je důležité skloubit vyspělé technické prvky s prvky historické arhitektury. Naší snahou je najít vhodné řešení z hlediska památkové péče, tedy minimálního zásahu do prostoru. Snažíme se najít taková řešení a pozice svítidel, které v prostoru nepůsobí rušivě. Dáváme vyniknout architektuře stavby a zároveň respektujeme atmosféru liturgií a náboženské hodnoty. Pomocí světla upoutáme pozornost na umělecká díla a v neposlední řadě také zajistíme funkční osvětlení pro personál a návštěvníky sakrálních staveb.

Vytvoření atypických prvků, přípravků a svítidel je v případech osvětlení historických staveb zcela běžné. Žádný sebevíc specifický požadavek pro nás není překážkou, ale naopak výzvou.


-