Kostely /

Osvětlení sakrálních staveb je velice specifický obor v architektuře. Právě zde je důležité skloubit vyspělá technická zařízení s historickou architekturou těchto staveb. Naší snahou je najít vhodné řešení z hlediska památkové péče, tedy minimálního zásahu do prostoru. Proto se snažíme  najít taková řešení a pozice pro svítidla, která v prostoru nepůsobí rušivě. Vyzdvihnout architekturu stavby, podpořit liturgii a náboženské hodnoty, upoutat na umělecká díla, a v neposlední řadě také zajistit funkční osvětlení z hlediska odehrávajícího se obřadu. Toto je jen několik kroků, kterými koncept musí projít.

Vytvoření atypických prvků, přípravků, svítidel je v případech osvětlení historických staveb zcela běžné, proto náš návrh či realizace bude obsahovat vše nezbytné pro zprovoznění a realizaci díla.


-