Aktuální nabídka / Regionální muzeum v Teplicích 5/2016

Osvětlení výstavy, severozápadní čechy za vlády Lucemburků, v Jízdárně teplického zámku.
Jedinečná výstava uměleckých děl, uměleckořemeslných artefaktů a kulturně-historických a archivních dokumentů, spojených s vládou Lucemburků v severozápadních Čechách ze sbírek muzeí a galerií Ústeckého kraje, majetku římskokatolické církve, Státního oblastního archivu v Litoměřicích a Ústavu archeologické památkové péče severozápadních Čech v Mostě, kterou pořádá Ústecký kraj.
Použita LED svítidla ERCO Logotec.


-