Aktuální nabídka / Podskalská celnice na Výtoni 6/2016

Osvětlení expozice Zaniklé Podskalí a život na Vltavě. Expozice je zaměřena na dokumentaci proměn dopravy na Vltavě v okolí Prahy - podobu tradiční voroplaby či rozvoj lodní dopravy může návštěvník moci sledovat prostřednictvím dobové fotodokumentace se zapojením prezentačních možností moderní techniky, stejně jako se mu naskýtá možnost díky mechanicko-elektronickému simulátoru si zkusit plavbu legendárními Svatojánskými proudy, které museli po staletí voraři překonávat při plavení vorů do Prahy. Pro názornou představu o reálné podobě vorových pramenů a vltavských plavidel jsou v expozici umístěny modely lodí i voru, které tradičně skýtají dobré možnosti názorného vysvětlování i získávání poznatků činnostmi při lektorských programech pro dětské skupiny.
Do historické budovy byla citlivě zakomponována LED svítidla ERCO Pollux.
-