Osvětlení-Kostely

Úvod | Kostely

Osvětlení sakrálních staveb je velice specifickým oborem architektury. Právě zde je důležité skloubit moderní architektonické osvětlení s prvky historické architektury. Při návrhu osvětlení v kostelech respektujeme atmosféru liturgií a náboženských hodnot a dáváme vyniknout architektuře stavby s ohledem na minimální zásah do prostoru. Díky použití LED svítidel dochází také k výraznému snížení energetické náročnosti. Promyšlená koncepce s využitím scénografie a například bezdrátových ovládacích systémů, nabízí dokonalé osvětlení pro navození odpovídající atmosféry se zachováním efektivního vizuálního komfortu.

Promo video

Zákazníci o nás