Vyšehradské kasematy mají délku přes 1 km, chodby jsou zhruba 1,5 m široké a 2 m vysoké. Spletitý systém kasemat, podzemních chodeb pro rychlý přesun vojska, vznikal v průběhu 17. a 18. století v souvislosti se stavbou barokního bastionového opevnění. Největším podzemním prostorem je tzv. Gorlice o rozloze 300 m2 a výšce 13m. V případě válečného ohrožení sloužila jako shromaždiště vojska, skladiště střeliva a potravin. Prostor byl vyklizen, zrekonstruován a zpřístupněn veřejnosti v 90. letech 20. století. Sál Gorlice je součástí prohlídky kasemat a dnes je zde umístěno šest originálních sousoší z Karlova mostu.

 

 

Promo video

Zákazníci o nás