Oblastní muzeum a galerie v Mostě představuje výběr toho nejcennějšího z depozitáře výtvarného umění. Již ukončená výstava Příběh starého Mostu, která vznikla v rámci významného přeshraničního projektu Ústeckého kraje s názvem Umění pozdního středověku. Mezi nejvzácnější vystavená díla lze jednoznačně zařadit Votivní desku s motivem Nanebevzetí Panny Marie z roku 1538 od proslulého mistra IW, zlacený relikviář ze 14. století anebo části tří pozdně gotických oltářů (Sv. Jan Křtitel, Sv. Kateřina Alexandrijská, Sv. Alexius) pocházející z děkanského kostela v Mostě. Vystavení takto vzácných děl klade velké nároky na osvětlení. Je zde velmi důležitá ochrana exponátů před nežádoucími účinky světla jako je UV záření atd. Svítidla použitá v této expozici patří ke špičce v expozičním osvětlení. Výrobcem je společnost ERCO. Tato svítidla lze potemnit až do 1% jejich výkonu, jejich velmi vysoké podání barev a eliminace nežádoucích účinků světla na exponáty umožňje galeriím a muzeím vystavovat velmi citlivé exponáty. Pro galerie a muzea je toto velmi důležité hlavně z hlediska plnění požadavků na zápůjčky těch nejcitlivějších předmětů. Díky tomto špičkovému osvětlení je možné splnit i ty nejnáročnější požadavaky na osvětlení.

Promo video

Zákazníci o nás