V prostorách Masných krámů v Plzni proběhla velice zajímavá výstava Vznešenost a zbožnost. Pro tuto výstavu jsme použily vysoce variabilního osvětlovacího systému ERCO. Nepatrný příspěvek denního světla ze vstupní části, dával rozehrát možnosti umělého osvětlení. Byl zde kladen velký důraz na věrohodnost barévného podání významných obrazů. Světlomety s indexem podání barev vyšším než Ra 93, zaručuje vysoce kvalitní hodnoty. Různorodost exponátů a omezené možnosti umístění svítidel, kladly vysoké nároky na výkon svítidel, potažmo na vyzařovací charakter světla. Opět jsme často využili možnost oakmžité změny svíceného charakteru světla, který se mění jen prostřednictvím optické čočky. Vyměřením a nastavením požadované intenzity světla byla celková instalace dokončena.

Použitá svítidla výrobce ERCO:
ERCO Optec 8W narrow spot
ERCO Optec 12W spot
ERCO Optec 24W spot
Sferolitické čočky pro změnu vyzařovaní

Promo video

Zákazníci o nás